Lịch thi đấu V League 2020

loading...
Ngày 11-07-2020
11/07/2020 Binh Duong Binh Duong Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai
11/07/2020 Than Quang Ninh Than Quang Ninh Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
11/07/2020 Viettel Viettel Hai Phong Hai Phong
Ngày 12-07-2020
12/07/2020 Da Nang Da Nang Ha Noi Ha Noi
12/07/2020 Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
12/07/2020 Nam Dinh Nam Dinh Quang Nam Quang Nam
12/07/2020 Sai Gon Sai Gon Thanh Hóa Thanh Hóa
Ngày 17-07-2020
17/07/2020 Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai Quang Nam Quang Nam
17/07/2020 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
17/07/2020 Ha Noi Ha Noi Hai Phong Hai Phong
Ngày 18-07-2020
18/07/2020 Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An Viettel Viettel
18/07/2020 Da Nang Da Nang Than Quang Ninh Than Quang Ninh
18/07/2020 Binh Duong Binh Duong Thanh Hóa Thanh Hóa
18/07/2020 Sai Gon Sai Gon Nam Dinh Nam Dinh
Ngày 23-07-2020
23/07/2020 Thanh Hóa Thanh Hóa Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai
23/07/2020 Nam Dinh Nam Dinh Binh Duong Binh Duong
23/07/2020 Viettel Viettel Da Nang Da Nang
Ngày 24-07-2020
24/07/2020 Hai Phong Hai Phong Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
24/07/2020 Quang Nam Quang Nam Sai Gon Sai Gon
24/07/2020 Than Quang Ninh Than Quang Ninh Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An
24/07/2020 Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City Ha Noi Ha Noi
Ngày 29-07-2020
29/07/2020 Than Quang Ninh Than Quang Ninh Binh Duong Binh Duong
29/07/2020 Da Nang Da Nang Hai Phong Hai Phong
29/07/2020 Thanh Hóa Thanh Hóa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
29/07/2020 Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai
29/07/2020 Viettel Viettel Sai Gon Sai Gon
29/07/2020 Quang Nam Quang Nam Ha Noi Ha Noi
29/07/2020 Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City Nam Dinh Nam Dinh
Ngày 03-08-2020
03/08/2020 Hai Phong Hai Phong Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An
03/08/2020 Ha Noi Ha Noi Thanh Hóa Thanh Hóa
03/08/2020 Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
03/08/2020 Nam Dinh Nam Dinh Da Nang Da Nang
03/08/2020 Sai Gon Sai Gon Than Quang Ninh Than Quang Ninh