Lịch thi đấu Hạng Nhất Quốc Gia

loading...
Ngày 24-10-2020
24/10/2020 An Giang An Giang Bà Ria Vũng Tàu Bà Ria Vũng Tàu
24/10/2020 Sanna Khanh Hoa Sanna Khanh Hoa Binh Dinh Binh Dinh
24/10/2020 Pho Hien Pho Hien Bình Phước Bình Phước
Ngày 25-10-2020
25/10/2020 Dong Thap Dong Thap Bóng đá Huế Bóng đá Huế
25/10/2020 Tay Ninh Tay Ninh Dak Lak Dak Lak
25/10/2020 Can Tho Can Tho Long An Long An
Ngày 30-10-2020
30/10/2020 Bóng đá Huế Bóng đá Huế Tay Ninh Tay Ninh
30/10/2020 Dak Lak Dak Lak Can Tho Can Tho
30/10/2020 Long An Long An Dong Thap Dong Thap
Ngày 31-10-2020
31/10/2020 Bà Ria Vũng Tàu Bà Ria Vũng Tàu Sanna Khanh Hoa Sanna Khanh Hoa
31/10/2020 Binh Dinh Binh Dinh Pho Hien Pho Hien
31/10/2020 Bình Phước Bình Phước An Giang An Giang